Všímavost a Já

Od sebeléčení k sebepřesahování

Všímavost a Já
Všímavost a Já
Představa, kterou máme sami o sobě, je formována v našem dětství a nezřídka je ovlivněna nejrůznějšími emočními zraněními. Kniha Všímavost a Já popisuje čtyři typy těchto zranění a ukazuje, jak je lze léčit a transformovat prostřednictvím všímavosti a soucitu k sobě. Nabízí postupy, jak odhalovat vlastní skrytá jádrová přesvědčení a jak ošetřovat ty nejbolavější niterné pocity – existenciální strach, stud a osamělost. Věnuje se ale i rozvíjení autentického a transcendentního Já a upozorňuje na nejčastější úskalí, s nimiž se můžeme setkat na duchovní cestě. Kniha čerpá z moderních terapeutických přístupů a integruje poznatky neurověd, psychedelického výzkumu i tradiční buddhistické psychologie. Obsahuje 20 praktických cvičení a představuje postupy a techniky, které lze využít v psychoterapii i v rámci osobního rozvoje.
Literatura

Kompletní seznam literatury použité v knize, si ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

Všímavost a soucit se sebou

Proměna emocí v psychoterapii

Všímavost a soucit se sebou
Všímavost a soucit se sebou
Skupinové psychoterapeutické a seberozvojové programy rozvíjející všímavost (angl. mindfulness) a soucit se sebou v posledních letech získávají stále větší popularitu. Lze ale všímavost rozvíjet i při individuální práci s klientem a bez využití meditace? A jak přesně všímavost a soucit k sobě mění naše emoce?

Autor v knize nejprve vysvětluje, že zaměření pozornosti na přítomné vjemy představuje pouze základní úroveň rozvoje všímavosti. Ukazuje, že všímavost nám postupně pomáhá především měnit postoj ke všemu, co prožíváme (zvláště k emocím), a mění také způsob, jak chápeme své vlastní Já.

Abychom tedy emocím lépe porozuměli a mohli je snáze akceptovat, odhaluje druhá část knihy „skrytá poselství“ našich emocí. Odlišuje adaptivní a maladaptivní podobu jednotlivých emocí a upozorňuje na zcela zásadní roli pocitů studu v etiologii mnoha duševních poruch. Další kapitoly diskutují vliv raných zkušeností z dětství na vytváření emočních schémat. Nabízejí přehled obranných mechanismů. Popisují mechanismy, jejichž prostřednictvím všímavost naše prožívání mění. A věnují se i vznešeným postojům, které nám také pomáhají naše strádání transcendovat.

Třetí část knihy představuje pět postupů, které lze k rozvíjení všímavosti využít v běžném individuálním terapeutickém sezení. Seznamuje čtenáře s obecným schématem korektivní emoční zkušenosti. Uvádí poznatky o rekonsolidaci paměti. A naznačuje i eticko-psychologické souvislosti našeho prožívání. Čtvrtá část knihy konečně podrobněji představuje tři konkrétní psychoterapeutické techniky.

Kniha obsahuje 18 cvičení k rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě. Všechny postupy, techniky i cvičení mohou být využity v jakéhokoli psychoterapii.
Literatura

Kompletní seznam literatury použité v knize, si ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

Integrative Psychotherapy

A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach

Integrative Psychotherapy
Integrative Psychotherapy
Integrative psychotherapy is a groundbreaking book where the authors present mindfulness- and compassion-oriented integrative psychotherapy (MCIP) as an integration of relational psychotherapy with the practice and research of mindfulness and compassion. The book elucidates an approach which is holistic and based on evidence-based processes of change related to the main dimensions of human experience. In this approach, mindfulness and compassion are viewed as meta-processes of change that are used within an attuned therapeutic relationship to create a powerful therapeutic model that provides transformation and growth. The authors offer an exciting perspective on intersubjective physiology and the mutual connection between the client’s and therapist’s autonomic nervous systems. Comprised of creatively applied research, the book will have an international appeal amongst psychotherapists/counsellors from different psychotherapy traditions and also students with advanced/postgraduate levels of experience.

Beyond the Self

Healing Emotional Trauma and Brainspotting

Beyond the Self
Beyond the Self
In this book Mario C. Salvador intends to illustrate the long journey that takes us from our essentially kind and pure nature to build our egoic identity related to the experiences we live, the environments in which we develop and educate ourselves and the influences to which we are subjected throughout the period of our lives. He exposes how we are giving shape to our ideas of the self in order to, in the best of cases, return to become reacquainted with our core Self, or the essence of our identity; that which calls out from deep within each one of us to be released, to find our own individual meaning of life. Throughout the book the author explains both, the process of constructing the ideas of the self and the way to heal the wounds attached to our sense of self, to clarify the vision of our genuine identity accurately and more intrinsically, and to reach a core self. From this point, we can manage our existence and see our experiences as the water that reflects our essential nature, and also employ the device of the self as a useful tool to direct our lives. For Mario, healing our pain and overcoming our difficulties is the way to recognize the compassionate nature that belongs to us as humans, so we can awake to a more vital and peaceful perception of life.