Všímavost a soucit se sebou

Proměna emocí v psychoterapii

Všímavost a soucit se sebou
Všímavost a soucit se sebou
Skupinové psychoterapeutické a seberozvojové programy rozvíjející všímavost (angl. mindfulness) a soucit se sebou v posledních letech získávají stále větší popularitu. Lze ale všímavost rozvíjet i při individuální práci s klientem a bez využití meditace? A jak přesně všímavost a soucit k sobě mění naše emoce?

Autor v knize nejprve vysvětluje, že zaměření pozornosti na přítomné vjemy představuje pouze základní úroveň rozvoje všímavosti. Ukazuje, že všímavost nám postupně pomáhá především měnit postoj ke všemu, co prožíváme (zvláště k emocím), a mění také způsob, jak chápeme své vlastní Já.

Abychom tedy emocím lépe porozuměli a mohli je snáze akceptovat, odhaluje druhá část knihy „skrytá poselství“ našich emocí. Odlišuje adaptivní a maladaptivní podobu jednotlivých emocí a upozorňuje na zcela zásadní roli pocitů studu v etiologii mnoha duševních poruch. Další kapitoly diskutují vliv raných zkušeností z dětství na vytváření emočních schémat. Nabízejí přehled obranných mechanismů. Popisují mechanismy, jejichž prostřednictvím všímavost naše prožívání mění. A věnují se i vznešeným postojům, které nám také pomáhají naše strádání transcendovat.

Třetí část knihy představuje pět postupů, které lze k rozvíjení všímavosti využít v běžném individuálním terapeutickém sezení. Seznamuje čtenáře s obecným schématem korektivní emoční zkušenosti. Uvádí poznatky o rekonsolidaci paměti. A naznačuje i eticko-psychologické souvislosti našeho prožívání. Čtvrtá část knihy konečně podrobněji představuje tři konkrétní psychoterapeutické techniky.

Kniha obsahuje 18 cvičení k rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě. Všechny postupy, techniky i cvičení mohou být využity v jakéhokoli psychoterapii.
Literatura

Kompletní seznam literatury použité v knize, si ve formátu pdf můžete stáhnout zde.